Disclaimer: Wij kunnen affiliate commissies verdienen als je besluit te kopen via onze links. Voor meer details, lees onze Affiliate Disclaimer en Ownership Disclosure.

Voorwaarden en bepalingen

Voorwaarden van Acceptatie

Dit is een website van VPNRanks.com. Het gebruik van deze website en alle andere websites, samen met alle bijbehorende servers en alle functies op of in of beschikbaar vanaf deze website, is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”) en alle andere voorwaarden en bepalingen die op, in of beschikbaar zijn via VPNRanks.com.

Inhoud

Het auteursrecht op het materiaal dat op, in of via deze website of server beschikbaar is, inclusief alle andere informatie, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, videoboodschappen of ander materiaal en de selectie en rangschikking daarvan, en alle broncode, softwarecompilaties en ander materiaal is eigendom van of in licentie gegeven aan VPN

De handelsmerken, dienstmerken en logo’s (“Handelsmerken”) die op of in deze website of enige andere VPNRanks.com-website staan geregistreerd en zijn eigendom van of in licentie gegeven aan VPNRanks.com. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld, heeft u geen recht om de Handelsmerken te gebruiken, kopiëren, bewerken, wijz

Inhoud Ingediend Bij VPNRanks.com

Informatie, gegevens, tekst, berichten of andere materialen kunnen worden geplaatst of geüpload (in het openbaar of privé) op aangewezen gebieden van VPNRanks.com. Alle informatie, gegevens, tekst, berichten of andere materialen die door een bezoeker op deze website op VPNRanks.com worden geplaatst of geüpload, worden aangeduid als “inhoud”. VPN

Als u enige inhoud uploadt, plaatst of anderszins verzendt naar VPNRanks.com, bent u hier volledig verantwoordelijk voor. U verleent hierbij VPNRanks.com een onherroepelijk, eeuwigdurend, royalty-vrij recht om dergelijke inhoud te gebruiken, distribueren, kopiëren, bewerken, aanpassen, licentiëren, distribueren

Derde Partij Diensten

Deze website kan diensten van derden bevatten of links naar websites van derden bevatten (“Websites van derden”). VPNRanks.com heeft geen invloed of controle over dergelijke producten of diensten of websites van derden. Tenzij anders vermeld, is VPNRanks.com niet verantwoordelijk voor en onderschrijft het geen producten of diensten of websites van derden, of de beschikbaarheid of

Lidmaatschapsgedrag

Je stemt ermee in dat je bij het gebruik van de Website niet zult:

– Engage in any illegal or fraudulent activities
– Deelnemen aan illegale of frauduleuze activiteiten
– Violate any applicable laws or regulations
– In strijd handelen met geldende wetten en regels
– Infringe upon the rights of any third party
– Inbreuk maken op de rechten van derden
– Use the Website for any commercial purposes

(a) Uploaden, plaatsen of anderszins verzenden van inhoud die de rechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten) van een derde partij schendt of die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, argumentatief, haatdragend, aanstootgevend (in relatie tot geslacht, ras, religie of

(b) Oogst inhoud of IP-adressen of upload, plaats of anderszins verzend enige inhoud die softwarevirussen of andere bestanden of programma’s bevat die de functionaliteit van deze website kunnen onderbreken, vernietigen of beperken.

(c) Uploaden, plaatsen of op andere wijze verzenden van enige inhoud voor commerciële of zakelijke doeleinden, inclusief (zonder beperking) enige inhoud die reclame of promotiemateriaal bevat; of

(d) Beperk of belemmer op geen enkele manier het gebruik van deze website door een persoon;

(e) Upload, plaats of anderszins verzenden van enige inhoud die onnodig en/of repetitief is, inclusief enige inhoud die herhaalt wat eerder door u of een andere bezoeker is geüpload, geplaatst of verzonden, tenzij absoluut noodzakelijk; of

(f) Upload, plaatsen of anderszins verzenden van enige inhoud naar een deel van deze website dat niet relevant is voor het onderwerp of de inhoud; of

(g) Upload, plaats of anderszins verzend enige inhoud naar deze website met behulp van een e-mailadres dat wordt geleverd door een gratis account service zoals Hotmail; of

(h) Registreer uzelf als lid van deze website of het forum dat via deze website wordt aangeboden om nieuwsbrieven of andere diensten te ontvangen onder meer dan één gebruikersnaam en/of gebruikersaccountnummer zonder toestemming van de website-editor of de forummoderator; of

(i) Gebruik deze website op een manier die niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden en/of relevante wet- en regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is; of

(j) Schend de voorwaarden van een schorsing of verbod of zoek alternatieve toegang.

Je erkent dat je als enige verantwoordelijk bent voor het veilig bewaren van een wachtwoord om toegang te krijgen tot de ledensecties van deze website. Je stemt ermee in om VPNRanks.com volledig te vrijwaren en op verzoek te vergoeden voor enige verlies, schade, kosten of uitgaven die zij direct of indirect lijden of oplopen als gevolg van jouw gebruik van

Online Wedstrijden

Als u deelneemt aan een wedstrijd die wordt gehouden op of via deze website, stemt u in met de Online Wedstrijdregels en alle andere regels die door VPNRanks.com van tijd tot tijd worden gespecificeerd (“Wedstrijdregels”) en met de beslissingen van VPNRanks.com, die bindend zijn in alle zaken met betrekking tot de wedstrijd. We behouden ons

Algemene Gebruik

Deze Algemene Voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) vormen de volledige overeenkomst tussen u en VPNRanks.com met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen elke eerdere regeling, overeenkomst, verbintenis of voorstel, schriftelijk of mondeling tussen u en VPNRanks.com met betrekking tot dergelijke zaken.

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken. Als we dit doen, zal de bijgewerkte versie van kracht zijn zodra deze op deze website wordt geüpload. Geen enkele andere wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger.

 

Reacties zijn gesloten.